About

Welcome to Amber Harbour. The reason I started this site on the internet is that I have rediscovered a city from the Viking era (and maybe even older).
The ancient city is located at Bjärkusa, Bråviken, Sweden . My analysis so far confirms that this finding is unprecedented in Swedish history.
The city has probably. in its early stages, had a concentric design . From the port areas , covering about 30 hectares, and through the urban areas a system of canals and canal basins was built on several levels .
In order to supply the canals and the city with water at least two lakes has been dammed up  and water led partly via aqueducts down towards the city. The canals and the lakes have also served as protection along with an inner palisade .
There has also been an outer palisade stretching over the hills between Bjärkusa and Skenäs .
The city was forgotten due to the fact that by the 1600’s it was forbidden, with risk of capital punishment, to mention this place. Despite that,  it survived in tales and folklore in different ways. In order to keep memory alive, ciphered stones have sectretly been placed in the area to highlight the city’s position . Probably by the former Queen Christina and her friends on Vikbolandet . A map cipher was also constructed. Finished one year before Christina left the throne.

My hypothesis : Birka was born during the ”Gothic” era in 3-400 AD as an army/navy base as protection for trade routes and as a logistic center for the war strategies concerning power in the collapsing roman empire. After the battle on the Catalunic Plains it lost its importance. For some reason it became important again around 750. Probably because the trade routes through Russia was now was stable. (recon. more to follow)
I will update this page as often as I can.
My goal right now is to get a general mapping of the area.
Welcome to Birka !

Tomas Blom
Want to get in touch with me? Leave a comment on the page and I will contact you.
The terms of copyright are these: All material is copyrighted . Copying and publication is for the time being authorized, provided that reference is made to the source.
Exceptions: All the underlying map images and orthophotos are copyrighted by  the National Heritage Board .I have as far as possible saved logos and more on these images to clearify the source.
*****************************************************************
Välkommen till Bärnstenshamnen. Anledningen till att jag startade den här sidan på internet är att jag har återfunnit en stad från vikingatiden( och kanske ännu äldre).
Staden ligger under mylla och skog vid Bjärkusa. Mina analyser så här långt bekräftar att detta är ett fynd som saknar motstycke i svensk historia.
Staden har haft en koncentrisk planering. Från hamnområdena, som omfattar ca 30 hektar, och genom staden löpte ett system av grävda kanaler på flera höjdnivåer.
För att förse kanalerna och staden med vatten har man dämt upp minst två sjösystem där man lett vattnet bl a via akvedukter ner mot staden. Kanalerna och de uppdämda sjöarna har även tjänat som skydd tillsammans med en inre palissad.
Det har även funnits en yttre palissad. Den har sträckt sig över höjderna mellan Bjärkusa och Skenäs.
Att denna stad fallit i glömska beror till största delen på att det på 1600-talet, med risk för dödsstraff, blev förbjudet att nämna denna plats och denna stad. Trots det levde den kvar i folkminnet på olika sätt. Bl a har stenar placerats ut i området för att markera stadens position. Förmodligen av f d Drottning Kristina och hennes vänner på Vikbolandet.
Jag kommer att uppdatera denna sida så ofta jag orkar och kan.
Mitt mål just nu är att få till en översiktlig kartering av området.
Välkommen till Birka!

Tomas Blom
Vill du komma i kontakt med mig, lämna en kommentar på sidan så kontaktar jag dig.
För rättigheterna till materialet gäller detta: Allt material är upphovsrättsskyddat. Kopiering och publicering är tills vidare tillåten under förutsättning att man hänvisar till källan.
Undantag: Samtliga underliggande kartbilder och ortofoton är Riksantikvarieämbetets. Jag har i möjligaste mån sparat logotyper och annat på dessa bilder för att källan ska framgå klart.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: